ندای استان: تصاویری از آئین عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی را منتشر کرده که در فضای مجازی پربازدید شده است

تصاویر پربازدید از عمامه گذاریِ خارجی ها در قم

تصاویر پربازدید از عمامه گذاریِ خارجی ها در قم

تصاویر پربازدید از عمامه گذاریِ خارجی ها در قم

تصاویر پربازدید از عمامه گذاریِ خارجی ها در قم

Visited 1 times, 1 visit(s) today