طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در استان بوشهر
طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در استان بوشهر

ندای استان:سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان با هدف حمایت از کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی ، کشاورزی، خدماتی ، اصناف و شرکت های دانش بنیان در این استان عملیاتی شد.

به گزارش ندای استان،محمد جواد بازدرهوا روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: کارفرمایان داوطلب استفاده از طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای با پرداخت نقدی اصل بدهی بیمه‌ای و یا توافق با شعبه‌ها برای پرداخت اقساطی اقدام کنند.

وی بیان کرد: کافرمایان با پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای در قالب ۱۲ ماه ،جرایم بیمه‌ای آنها به صورت کامل مشمول بخشودگی می‌شود که با توجه به اهمیت این رویکرد انتظار است کارفرمایان در صورت پرداخت قسطی، این مهم را برای بازه زمانی یکساله انجام دهند تا تمامی جرایم آنها بخشوده شود

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: کافرمایان در صورت پرداخت اقساط جرایم بیمه‌ای در ۱۸، ۲۴، ۳۰ یا ۳۶ ماهه به ترتیب از ۸۵، ۷۵، ۶۰ و ۵۰ درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند.

بازدرهوا ادامه داد: فرصت استفاده از این طرح تا پایان مردادماه سال جاری است و کارفرمایان باید حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست اسفندماه سال ۱۴۰۱ اقدام کنند و در صورت به تعویق افتادن حتی یک قسط، جرایم بدهی بیمه‌ای آنها از شمول بخشودگی خارج می‎‌شود.

وی گفت: در صورت کاهش نیرو از سوی کارفرمایان به دلیل بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شونده این وضعیت مانعی برای برخورداری کارفرمایان از بخشودگی نخواهد بود.

Visited 1 times, 1 visit(s) today