موفقیت بانوی بوشهری در مسابقات وزنه برداری کشور
موفقیت بانوی بوشهری در مسابقات وزنه برداری کشور
ندای استان:مسابقات وزنه برداری بانوان قهرمانی کشور به میزبانی استان اصفهان برگزارشد.

به گزارش ندای استان، مسابقات وزنه برداری بانوان قهرمانی کشور به میزبانی استان اصفهان برگزارشد که در این رقابتها فروغ یونسی در دسته ۷۱ کیلوگرم در حرکت یکضرب نشان برنز؛ حرکت دو ضرب نسان نقره و در مجموع به نشان برنز این دسته رسید.

Visited 11 times, 11 visit(s) today