جزییات آرای پزشکیان و جلیلی در شهرستان های بوشهر
جزییات آرای پزشکیان و جلیلی در شهرستان های بوشهر
ندای استان:۴۶۰ هزار و ۴۲ نفر در استان بوشهر معادل ۵۷.۱۲ درصد از واجدین شرایط در مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.

به گزارش ندای استان،«اکبر پورات» روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در استان بوشهر از مجموع ۴۶۰ هزار و ۴۲ رای ماخوذه، سعید جلیلی ۲۲۸ هزار و ۸۱ رای و مسعود پزشکیان ۲۱۹ هزار و ۸۴۳ رای کسب کردند و ۱۲ هزار و ۱۱۸ رای نیز باطله بود.

وی اضافه کرد: در شهرستان بوشهر از مجموع ۱۰۳ هزار و ۱۱۲ رای ماخوذه، سعید جلیلی ۴۷ هزار و ۶۷۹ رای و مسعود پزشکیان ۵۲ هزار و ۲۰۹ رای کسب کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر بیان کرد: در شهرستان گناوه از مجموع ۳۵ هزار و ۲۱۳ رای ماخوذه، سعید جلیلی ۱۴ هزار و ۳۹۹ رای و مسعود پزشکیان ۲۰ هزار و ۴۴ رای کسب کردند.

وی افزود: در شهرستان دیلم از مجموع ۱۵ هزار و ۹۱ رای ماخوذه، سعید جلیلی هفت هزار و ۲۷۲ رای و مسعود پزشکیان هفت هزار و ۲۷۲ رای کسب کردند.

پورات ادامه داد: در شهرستان دشتستان از مجموع ۱۰۱ هزار و ۱۷۵ رای ماخوذه، سعید جلیلی ۵۷ هزار و ۱۲ رای و مسعود پزشکیان ۴۱ هزار و ۵۱۷ رای کسب کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در شهرستان دشتی از مجموع ۴۲ هزار و ۹۰۷ رای ماخوذه، سعید جلیلی ۲۶ هزار و ۳۴ رای و مسعود پزشکیان ۱۵ هزار و ۹۹۸ رای کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان تنگستان از مجموع ۳۷ هزار و ۱۱۸ رای ماخوذه، سعید جلیلی ۲۱ هزار و ۷۹۸ رای و مسعود پزشکیان ۱۴ هزار و ۴۲۹ رای کسب کردند.

پورات گفت: در شهرستان کنگان از مجموع ۳۵ هزار و ۶۶۶ رای ماخوذه، سعید جلیلی ۱۶ هزار و ۷۶۶ رای و مسعود پزشکیان ۱۷ هزار و ۸۹۰ رای کسب کردند.

وی افزود: در شهرستان دیر از مجموع ۲۸ هزار و ۹۹۳ رای ماخوذه، سعید جلیلی ۱۶ هزار و ۹۸۰ رای و مسعود پزشکیان ۱۱ هزار و ۳۵۹ رای کسب کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر بیان کرد: در شهرستان جم از مجموع ۲۸ هزار و ۲۴۱ رای ماخوذه، سعید جلیلی ۱۱ هزار و ۲۹۱ رای و مسعود پزشکیان ۱۶ هزار و ۲۷۹ رای کسب کردند.

وی اضافه کرد: در شهرستان عسلویه از مجموع ۳۲ هزار و ۵۲۶ رای ماخوذه، سعید جلیلی هشت هزار و ۸۵۰ رای و مسعود پزشکیان ۲۲ هزار و ۶۷۱ رای کسب کردند.

Visited 32 times, 7 visit(s) today