ندای استان:همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس، ساختمان اداری آموزش پرورش شهرستان تنگستان افتتاح شد.

به گزارش ندای استان،صبح امروز همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس، استاندار بوشهر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و مسئولین شهرستان تنگستان ساختمان اداری آموزش پرورش این شهرستان افتتاح شد.

این ساختمان به همت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان بوشهر با متراژ ۶۳۷ متر مربع و اعتبار بالغ بر ۳ میلیارد تومان احداث شده است.

این ساختمان بنا به نیاز شهرستان تنگستان و درخواست مسُولین این دیار احداث شده است.

همچنین همزمان با این پروژه هزار ۱۰۰ مدرسه و مراکز آمورشی در سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.