بوشهرِ استراتژیک، اما محروم را دریابید
بوشهرِ استراتژیک، اما محروم را دریابید

خبر استان: بنویسید بوشهر استراتژیک، بنویسید پایتخت اقتصاد و انرژى ایران، بنویسید میزبان تنها نیروگاه هسته‌ای، بنویسید میزبان صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمى اما بخوانید بوشهر محروم.

خبر استان: آرى بوشهرِ استراتژیک با همه عظمتش محروم است! تا آنجا محروم است که با وجود همه صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمى و انرژى، اما طى چند وقت اخیر، از برج شهید تندگویان چندین میلیاردى پارس جنوبى در قطب اقتصاد و انرژی ایران در عسلویه گرفته تا لنج هاى صیادى و بیمارستان قلب این استان در آتش سوخته و به طور کامل نابود شده و امکاناتى براى اطفاى حریق به موقع نداشته است!

بوشهرِ استراتژیک قرار است میزبان فازهاى دوم و سوم نیروگاه اتمى هم باشد، قرار است فازهاى پارس جنوبى‌اش هم توسعه یابند اما به راستى با کدام امنیت جانى و روانى براى مردمانِ محروم و نجیبش؟!

چندین وقت از سوختن ساختمان منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس عسلویه مى گذرد، اما کماکان، این برج همانگونه رها شده و تعمیر نمی‌شود تا هربار براى مردم این دیار، یادآور «طعم تلخ محرومیت» باشد، شگفت که در چنین وضعى به دنبال سرمایه‌گذار خارجى هم هستیم که بیاید و چنین صحنه‌اى را ببیند و در کشورمان هم سرمایه گذارى کرده و در توسعه و آبادانى‌اش سهیم شود.

اگر آتش‌سوزى‌هاى اخیر در استان استراتژیک و با موقعیت خاص و حساس بوشهر که هیچ‌کدام به دلیل نبود امکانات مهار نشده‌اند و منجر به خسارات مالى فراوان شده‌اند را به دید «تلنگر» بنگریم، آیا باز هم فکرى براى علاج این محرومیت نخواهیم کرد؟

اگر در چنین وضعیت اسفناکى، دیروز صبح به‌جاى بیمارستان قلب ١٧ شهریور برازجان و دیروز عصر به‌جاى کمپ استراحت کارگران فاز ١۴ پارس جنوبى، یکى از فازها یا حتى نیروگاه اتمى بوشهر دچار حریق مى‌شد، چه فاجعه‌اى به بار مى‌آمد و با کدام امکانات جلوى ابعاد وسیع چنین فاجعه‌اى گرفته مى‌شد؟

تلنگرها را جدى بگیریم… شاید همیشه ختم به خیر نشود… بوشهرِ استراتژیک اما محروم را دریابید!/مهر

بتول سهراب پور- روزنامه نگار