امضا تفاهم نامه همکاری فنی و حرفه‌ای و کشتی سازی شهید محلاتی
امضا تفاهم نامه همکاری فنی و حرفه‌ای و کشتی سازی شهید محلاتی

ندای استان:تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و موسسه کشتی سازی شهید محلاتی بوشهر در راستای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مهارت آموزی سربازان وظیفه منعقد شد.

به گزارش ندای استان،معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: از سال ۹۶ تا کنون ۲۵۰ هزار کارجو محیط کار واقعی را تجربه کرده اند.

محمد رضا شاه پسند مهمترین هدف طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی کار را کسب تجربه و آماده سازی مهارت آموز برای ورود به بازار کار عنوان کرد.

وی اضافه کرد: مهارت آموزی در محیط واقعی کار یکی از روش های آموزش فنی و حرفه ای است که در آن مهارت و شایستگی‌های مورد نیاز در چارچوب استانداردهای آموزشی از مربی به مهارت آموز هم زمان با فرآیند تولید محصول و ارائه خدمت منتقل می‌شود.

شاه پسند با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد مهارت آموزان در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی جذب بازار کار می شوند، اضافه کرد: هیچ پروژه‌ای بدون داشتن پیوست مهارت، موفق و استوار نمی‌شود و این تفاهم نامه با هدف ارتقای سطح مهارت شاغلان، تربیت نیروی کار بومی براساس استاندارد جهانی شغلی و آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی منعقد شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر گفت: متقاضیان مهارت آموزی در قالب این طرح به عنوان کارآموز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شناخته شده و با توجه به قراردادی که به امضاء می‌رسد بیمه مسئولیت مدنی آنها به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی در این مدت نمی‌شوند.

عبدالمجید دراهکی افزود: صیانت از نیروی کار و ارتقای مهارت منابع انسانی صنایع و صنوف از طریق ایجاد مراکز آموزش جوار کارگاهی و آموزشی ضمن کار محقق می‌شود و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر برای آموزش صحیح نیروی کار و ارتقای مهارت شاغلان آمادگی توسعه آموزش‌های مهارتی در صنایع و صنوف سراسر استان را دارد.

مدیر عامل موسسه کشتی سازی شهید محلاتی گفت: ظرفیت خوبی در راستای ایجاد اشتغال پایدار در استان بوشهر وجود دارد و باید با توسعه آموزش ها این ظرفیت به خوبی پوشش داده شود.

علی دارابی اظهار کرد: موسسه کشتی سازی شهید محلاتی از همه ظرفیت و پتانسیل خود برای توسعه مهارت آموزی و اشتغال جوانان استان بوشهر استفاده خواهد کرد.

وی افزود: نیروهای آموزش دیده در طرح مهارت آموزی محیط کار واقعی و طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه پس از گزینش توسط کارشناسان این موسسه در پروژه های کشتی سازی مشغول به فعالیت خواهند شد.

این تفاهم نامه به مدت سه سال و برای برگزاری دوره های آموزشی مهارتی محیط کار واقعی و مهارت آموزی سربازان وظیفه با همکاری آموزش فنی و حرفه ای و موسسه کشتی سازی شهید محلاتی بوشهر اجرا می شود.