توزیع بیش از ۲۶ هزار تن نهاده دامی در نیمه اول امسال
توزیع بیش از ۲۶ هزار تن نهاده دامی در نیمه اول امسال

ندای استان:مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در نیمه اول امسال بیش از ۲۶ هزار تن انواع نهاده‌های دامی به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال بین دامداران استان بوشهر توزیع شده است.

به گزارش ندای استان،مصمد صادق یزدان شناس افزود: این نهاده‌ها از طریق سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی و سامانه سبوس بین دامداران صنعتی، تشکل‌های دامداران و کارخانجات خوراک دام توزیع شده است.

وی گفت: این نهاده‌ها شامل ۱۳۲۰۰ تن جو، ۹۷۰۰ تن سبوس، ۲۹۰۰ تن ذرت و ۷۰۰ تن کنجاله سویا است که خریداری و توزیع شده است.

یزدان شناس افزود: به علت کاهش بارندگی‌ها در سال زراعی گذشته و وقوع خشکسالی در استان، مقدار ۴۲۰۰ تن از این نهاده توزیع شده به طور ویژه برای کاهش اثرات خشکسالی و از محل ذخایر راهبردی شرکت پشتیبانی امور دام کشور تامین و توزیع شده است.

وی گفت: تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز دامداران همچنان ادامه دارد و در مهر ماه، تاکنون حدود ۱۶۰۰ تن نهاده از طریق سامانه بازارگاه به استان اختصاص داده شده که خریداری شده و پیش بینی می‌شود تا پایان مهرماه همین مقدار نیز سبوس استحصالی کارخانجات آرد استان در اختیار تشکل‌های دامداران قرار داده شود.