برنامه کامل دور رفت لیگ بیست و یکم/ دربی پایتخت ؛هفته هشتم
برنامه کامل دور رفت لیگ بیست و یکم/ دربی پایتخت ؛هفته هشتم

ندای استان:بیست و یکمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر از روز بیست و هفتم مهرماه جاری آغاز خواهد شد. به همین خاطر قرعه‌کشی این مسابقات انجام و برنامه کامل نیم فصل اول این رقابتها مشخص شد.

به گزارش ندای استان، مراسم قرعه کشی بیست و یکمین دوره رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز شنبه با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در کنار نمایندگان باشگاه‌های حاضر در این رقابت‌ها برگزار شد.

سازمان لیگ فوتبال تصمیم گرفت قرعه بازی‌ها را با توجه به همشهری بودن تیم‌ها و بازی در ورزشگاه‌های یکسان انجام دهد. از این رو قرعه مسابقات به شرح زیر است:

هفته اول:

* نفت مسجدسلیمان – پیکان

* آلومینیوم اراک – پدیده

* ذوب‌آهن – صنعت نفت آبادان

* پرسپولیس – فولاد خوزستان

* تراکتور – گل‌گهر سیرجان

* هوادار – استقلال

* فجرسپاسی شیراز – نساجی مازندران

* مس رفسنجان – سپاهان

هفته دوم

* سپاهان – نفت مسجدسلیمان

* پدیده – مس رفسنجان

* استقلال – ذوب‌آهن

* فولاد خوزستان – آلومینیوم اراک

* پیکان – هوادار

* گل‌گهر سیرجان – فجرسپاسی شیراز

* صنعت نفت آبادان – تراکتور

* نساجی مازندران – پرسپولیس

هفته سوم

* نفت مسجدسلیمان – پدیده

* ذوب‌آهن – پیکان

* مس رفسنجان – فولاد خوزستان

* نساجی مازندران – گل‌گهر سیرجان

* تراکتور – استقلال

* پرسپولیس – آلومینیوم اراک

* فجرسپاسی شیراز – صنعت نفت آبادان

* هوادار – سپاهان

هفته چهارم

* فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان

* پدیده – هوادار

* سپاهان – ذوب‌آهن

* پیکان – تراکتور

* گل‌گهر سیرجان – پرسپولیس

* استقلال – فجرسپاسی شیراز

* آلومینیوم اراک – مس رفسنجان

* صنعت نفت آبادان – نساجی مازندران

هفته پنجم

* نفت مسجدسلیمان – آلومینیوم اراک

* ذوب‌آهن – پدیده

* هوادار – فولاد خوزستان

* فجرسپاسی شیراز – پیکان

* گل‌گهر سیرجان – صنعت نفت آبادان

* تراکتور – سپاهان

* نساجی مازندران – استقلال

* پرسپولیس – مس رفسنجان

هفته ششم

* مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان

* پدیده – تراکتور

* فولاد خوزستان – ذوب‌آهن

* پیکان – نساجی مازندران

* استقلال – گل‌گهر سیرجان

* صنعت نفت آبادان – پرسپولیس

* سپاهان – فجرسپاسی شیراز

* آلومینیوم اراک – هوادار

هفته هفتم

* نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس

* فجرسپاسی شیراز – پدیده

* ذوب‌آهن – آلومینیوم اراک

* تراکتور – فولاد خوزستان

* گل‌گهر سیرجان – پیکان

* استقلال – صنعت نفت آبادان

* نساجی مازندران – سپاهان

* هوادار – مس رفسنجان

هفته هشتم

* نفت مسجدسلیمان – هوادار

* پدیده – نساجی مازندران

* مس رفسنجان – ذوب‌آهن

* فولاد خوزستان – فجرسپاسی شیراز

* پیکان – صنعت نفت آبادان

* سپاهان – گل‌گهر سیرجان

* آلومینیوم اراک – تراکتور

* پرسپولیس – استقلال

هفته نهم

* ذوب‌آهن – نفت مسجدسلیمان

* گل‌گهر سیرجان – پدیده

* نساجی مازندران – فولاد خوزستان

* استقلال – پیکان

* تراکتور – مس رفسنجان

* هوادار – پرسپولیس

* فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک

* صنعت نفت آبادان – سپاهان

هفته دهم

* نفت مسجدسلیمان – تراکتور

* پدیده – صنعت نفت آبادان

* هوادار – ذوب‌آهن

* فولاد خوزستان – گل‌گهر سیرجان

* پرسپولیس – پیکان

* سپاهان – استقلال

* مس رفسنجان – فجرسپاسی شیراز

* آلومینیوم اراک – نساجی مازندران

هفته یازدهم

* ذوب‌آهن – پرسپولیس

* پیکان – سپاهان

* گل‌گهر سیرجان – آلومینیوم اراک

* تراکتور – هوادار

* استقلال – پدیده

* فجرسپاسی شیراز – نفت مسجدسلیمان

* صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان

* نساجی مازندران – مس رفسنجان

هفته دوازدهم

* نفت مسجدسلیمان – نساجی مازندران

* پدیده – پیکان

* ذوب‌آهن – تراکتور

* فولاد خوزستان – استقلال

* پرسپولیس – سپاهان

* مس رفسنجان – گل‌گهر سیرجان

* آلومینیوم اراک – صنعت نفت آبادان

* هوادار – فجرسپاسی شیراز

هفته سیزدهم

* پیکان – فولاد خوزستان

* گل‌گهر سیرجان – نفت مسجدسلیمان

* تراکتور – پرسپولیس

* استقلال – آلومینیوم اراک

* فجرسپاسی شیراز – ذوب‌آهن

* سپاهان – پدیده

* صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان

* نساجی مازندران – هوادار

هفته چهاردهم

* نفت مسجدسلیمان – صنعت نفت آبادان

* ذوب‌آهن – نساجی مازندران

* فولاد خوزستان – سپاهان

* تراکتور – فجرسپاسی شیراز

* پرسپولیس – پدیده

* مس رفسنجان – استقلال

* آلومینیوم اراک – پیکان

* هوادار – گل‌گهر سیرجان

هفته پانزدهم

* پدیده – فولاد خوزستان

* پیکان – مس رفسنجان

* گل‌گهر سیرجان – ذوب‌آهن

* استقلال – نفت مسجدسلیمان

* فجرسپاسی شیراز – پرسپولیس

* سپاهان – آلومینیوم اراک

* صنعت نفت آبادان – هوادار

* نساجی مازندران – تراکتور