رضایتمندی ۷۰ درصدی مردم از دستگاه قضا
رضایتمندی ۷۰ درصدی مردم از دستگاه قضا

ندای استان:رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام کاهش ۹ و نیم تا ۱۰ درصدی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها گفت: آمار پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی کشور با وجود افزایش ۶ درصدی ورودی پرونده ها، کاهش ۷ درصدی داشته است.

به گزارش ندای استان به نقل از فارس،‌ عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام کاهش  ۹ و نیم تا ۱۰ درصدی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها گفت: آمار پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی کشور با وجود افزایش ۶ درصدی ورودی پرونده ها، کاهش ۷ درصدی داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به راه اندازی سامانه‌ای در اواخر خرداد امسال برای نظرسنجی از مراجعه کنندگان به واحدهای قضایی گفت: طی ۸ ماه گذشته بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مراجعه‌کنندگان به واحدهای قضایی در این نظرسنجی شرکت کرده و درباره بیش از ۱ میلیون نفر از همکاران قضایی ما نظر خود را اعلام کرده اند که رضایتمندی ۷۰ درصدی آنها را نشان می دهد.