دستگیری متخلفین شکار در دشتستان
دستگیری متخلفین شکار در دشتستان

ندای استان:متخلفین شکار در حوضه سد رئیسعلی شهرستان دشتستان دستگیر شدند.

به گزارش ندای استان، طاهره موسوی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان گفت: یگان حفاظت شهرستان دشتستان با همکاری محیطبانان اداره کل، موفق به دستگیری سه نفر متخلف شکار تیهو گردیدند، از متخلفین سه قبضه اسلحه شکاری و ده قطعه تیهو کشف و ضبط گردید،  در همین رابطه مسوول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان گفت: حفاظت از حیات وحش موجبات سلامتی اکوسیستم را فراهم آورده و بالتبع انسان در اکوسیستم سالم‌تر، زندگی بهتری خواهد داشت و از شهروندان درخواست نمود که در حفاظت از حیات وحش سازمان محیط زیست را یاری بخشند.