انتصاب نخستین بخشدار اهل سنت استان
انتصاب نخستین بخشدار اهل سنت استان

ندای استان:وی سابقه عضویت در شورای سوم بخش عسلویه, عضویت در ستاد تسهیل گران وزارت نفت و ستاد تعاملات اجتماعی منطقه اقتصادی انرژی پارس را دارد.

به گزارش ندای استان،مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر گفت: با صدور حکمی از سوی عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر، مال الله محمدی به عنوان بخشدار چاه مبارک در شهرستان عسلویه منصوب شد.

خسرو دهقانی ادامه داد: محمدی اولین بخشدار اهل سنت استان بوشهر به شمار می‌رود و سابقه عضویت در شورای سوم بخش عسلویه, عضویت در ستاد تسهیل گران وزارت نفت و ستاد تعاملات اجتماعی منطقه اقتصادی انرژی پارس را دارد.

او افزود: همچنین در حکم دیگری از سوی استاندار بوشهر، حسین طاهری نیا به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان عسلویه منصوب شد.  طاهری نیا پیش از این بخشدار بخش چاه مبارک در این شهرستان بوده است.