اهدای عضو در برازجان
اهدای عضو در برازجان

ندای استان:رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اهدای عضو یک بیمار ۳۳ ساله مرگ مغزی در این استان جان سه بیمار نیازمند عضو را نجات داد.

به گزارش ندای استان،علیرضا باقری روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: زنده یاد میلاد عوض زاده اهل برازجان به دنبال خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شد و با تائید تیم فراهم آوری اعضای پیوندی و پزشکان تاییدکننده دانشگاه اهدا عضو شد.

وی اظهار کرد: باتوجه به اعلام رضایت خانواده آن زنده یاد اعضای پیکر ایشان برای پیوند به نیازمندان دریافت عضو صبح امروز در بیمارستان شهید گنجی بوشهر برداشت شد.

باقری گفت: کبد و هر ۲ کلیه این جوان برای پیوند به بیماران نیازمند برداشت و به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز ارسال شد.

وی با بیان اینکه نخستین برداشت عضو در سالجاری است، یادآور شد: با این اهدای عضو آمار اهدای عضو انجام شده در استان بوشهر به ۱۰۴ اهدا رسید.