وضعیت بهداشت و درمان در بوشهر قبل و بعد از انقلاب
وضعیت بهداشت و درمان در بوشهر قبل و بعد از انقلاب

ندای استان:مقایسه وضعیت بهداشت و درمان در استان بوشهر بیانگر تحول عظیم و بزرگی در این عرصه است.

به گزارش ندای استان،تعداد تخت‌های بیمارستانی استان بوشهر از ۱۹۳ تخت در ابتدای انقلاب اسلامی به بیش از هزار و ۵۰۰ تخت رسیده است.

تعداد پزشکان استان افزایش بیش از ۱۰ برابری داشته و تعداد پزشکان متخصص در این استان ۳۱ برابر شده و تعداد دندان‌پزشکان بیش از ۱۰۰ برابر شده است.