دندانپزشکی و جراحی عمومی با بیشترین پرونده قصور پزشکی
دندانپزشکی و جراحی عمومی با بیشترین پرونده قصور پزشکی

ندای استان:رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بیشترین پرونده‌های کمیسیون‌های قصور برگزار شده به ترتیب مربوط به دندانپزشکی، جراحی عمومی، پرستاری و جراحی زنان و زایمان است.

به گزارش ندای استان،عباس مسجدی در خصوص آمار و ارقام تعداد فوتی‌های ثبت شده سال ۱۴۰۰ در سازمان پزشکی قانونی کشور، افزود: مرجع نهایی اعلام آمار متوفیان حوادث رانندگی سازمان پزشکی قانونی کشور است که این آمار با بررسی کارشناسی و مستندات دقیق به صورت نهایی اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی برای هر فرد، چه سر صحنه تصادف یا حین انتقال به مراکز درمانی و یا در مراکز درمانی فوت کند، پس از ارجاع از سوی مقام قضایی، پرونده تشکیل می‌شود و تمامی موارد مورد معاینه قرار می‌گیرد و شرح معاینه و جواز دفن صادر می‌شود؛ بنابراین آمار‌های این سازمان کاملاً مستند به مدارک و مستندات فرد به فرد و اسامی، کدملی و مستندات تمامی آن‌ها موجود است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آمار فوتی‌های تصادفات که از سوی پلیس اعلام می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد آماری که توسط فراجا اعلام می‌شود نوعاً مربوط به کشته‌های سر صحنه حادثه است و مواردی را که حین انتقال و یا پس از انتقال در بیمارستان جان خود را از دست داده‌اند، شامل نمی‌شود.