ندای استان:فاطمه زهرا قاسمی هنرجوی هنرستان شهید فرشادفر خورموج توانست مقام اول جشنواره کشوری ” من یک دختر موفق ایرانی هستم ” را کسب کند .

به گزارش ندای استان، فاطمه زهرا قاسمی، دانش آموزان هنرستان شهید فرشادفر خورموج (مرکز شهرستان دشتی استان بوشهر)، رتبه برتر جشنواره “من یک دختر موفق ایرانی هستم” را کسب کرد.
فراخوان این جشنواره از طرف امور زنان وزارت آموزش و پرورش در خرداد ماه سال جاری اعلام شده بود و نتایج آن در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ اعلام شد که فاطمه زهرا قاسمی توانست مقام اول اولین جشنواره را کسب کند.


اهداف جشنواره “من یک دختر موفق ایرانی هستم” شامل معرفی دختران توانمند ایران، توجه ویژه به جامعه بزرگ دختران، پرورش مهارت های اجتماعی مثل خودباوری اعتماد به نفس خلاقیت و… می شده است.
محورهای این جشنواره کشوری رشته های ادبی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی بوده است که این دانش آموز موفق شهرستان دشتی در محور هنرهای تجسمی جشنواره یادشده حائز رتبه شده است.
جشنواره “من یک دختر ایرانی هستم” به صورت مجازی با ارسال آثار در فرمت های مورد نظر برگزار شده است و ویژه دختران تمام مقاطع تحصیلی دانش آموزی بوده است.