نصب دستگاه ایکس‌ری برای گمرک گناوه
نصب دستگاه ایکس‌ری برای گمرک گناوه

ندای استان:علی سلیمانی گفت: برای نظارت بیشتر بر ورود و خروج کالا، دو گمرک بوشهر و دیر دارای دستگاه ایکس‌ری هستند و برنامه داریم که حتماً برای گمرک گناوه نیز ایکس‌ری نصب شود.

به گزارش ندای استان به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ ناظرکل گمرکات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار ما گفت: گمرک کشور بر روی ورود و خروج کالا بسیار حساس است و برای این فرآیند بسیار اهمیت قائل می‌شود که در این زمینه نگاه ویژه‌ای نیز به گمرک‌های استان بوشهر دارد.

علی سلیمانی افزود: هم‌اکنون دو دستگاه ایکس‌ری در گمرک‌های بوشهر و دیر فعال است که در بوشهر هر ۲۰ ثانیه یک کامیون اسکن می‌شود.

او ادامه داد: نزدیک به ۷۰ درصد کامیون‌های دارای بار کالای وارداتی، ۳۰ درصد کامیون‌های دارای بار صادراتی و ۵۰ درصد بار‌های ترانزیتی در دستگاه ایکس‌ری گمرک بندر بوشهر اسکن می‌شوند.

ناظرکل گمرکات استان بوشهر گفت: روی‌هم‌رفته نزدیک به ۵۰ درصد تمام کامیون‌های دارای بار در بندر بوشهر از دستگاه ایکس‌ری گمرک عبور می‌کنند تا کنترل بر کالا‌ها و اطمینان کار افزایش یابد.

علی سلیمانی خبر داد که برای گمرک بندر گناوه نیز در برنامه داریم که حتماً دستگاه ایکس‌ری نصب شود. هم‌چنین در دیگر بنادر مانند کنگان و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که فعالیتشان نسبت به دیگر گمرک‌ها بیشتر است نیز این دستگاه نصب خواهد شد.

Visited 1 times, 1 visit(s) today