ندای استان:ابوذر ناصری» به عنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداری‌های استان بوشهر منصوب شد.

به گزارش ندای استان،با حکم احمد محمدی‌زاده، استاندار بوشهر، «ابوذر ناصری» به عنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداری‌های استان بوشهر منصوب شد.

مدیر بازرگانی و سرمایه گذاری، مدیر روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر، عضو هیات امنای مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر، مدیر ترمینال کانتیری منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از سوابق مدیریتی و تحصیلات ایشان کارشناسی ارشد مدیریت مالی و دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی می باشد.

پیش از این عبدالله کردگار عهده دار مدیریت سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر که چندی پیش کنار گذاشته شد.