مراجعه ۱۲۰۰ بیمار در نوروز به بیمارستان شهدای خلیج‌فارس
مراجعه ۱۲۰۰ بیمار در نوروز به بیمارستان شهدای خلیج‌فارس

ندای استان:رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مراجعه یکهزار و ۲۰۰ بیمار در ایام نورز به بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر خبر داد.

به گزارش ندای استان،دکتر حسن ملکی زاده روز دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر افزود: در این مدت ۹۵۰ بیمار به اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر مراجعه کرده‌اند که ۲۷۵ نفر از آن‌ها با حال خوب ترخیص شده‌اند.

وی اظهار کرد: ۲۵۰ بیمار نیز به‌ صورت سرپایی به مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر مراجعه و خدمات دریافت کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در این مدت ۷۷۳ بیمار به درمانگاه این مرکز درمانی برای دریافت خدمات مراجعه کرده‌اند و همچنین ۸۳ نفر بیمار اورژانس تصادفی نیز در این مرکز مداوا شده‌اند.

ملکی زاده افزود: در این مدت افزون بر بستری ۳۰۷ بیمار در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس تعداد ۱۱۱ بیمار نیز خدمات سرپایی دریافت کرده‌اند.