انتصاب سرپرست جدید امور قراردادها و پیمان شهرداری بوشهر
انتصاب سرپرست جدید امور قراردادها و پیمان شهرداری بوشهر

ندای استان:با حکم شهردار بندر بوشهر سرپرست جدید امور قراردادها و پیمان شهرداری بندر بوشهر انتخاب شد.

به گزارش ندای استان، حسین حیدری در این آیین اظهار کرد: در حوزه امور قراردادهای شهرداری رعایت قانون و ضوابط باید در دستور کار جدی این مجموعه باشد.

وی ادامه داد: رعایت قوانین و مقررات به نوعی تحقق عدالت اجتماعی است که در جلب رضایت شهروندان نیز تأثیر بالایی دارد.

حیدری افزود: تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت شهروندان در حوزه های مختلف در اولویت راهبردی شهرداری بوشهر است که این باید فصل الخطاب تمامی حوزه ها باشد.

در این آیین با تجلیل از تلاش های خسرو چاهی بخش، سمانه شاکری به عنوان مدیر جدید امور قراردادها و پیمان شهرداری بندر بوشهر معارفه شد.