انتصاب سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر
انتصاب سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر

ندای استان:مهندس حمید حبیبی‌نیا به‌عنوان “سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر” منصوب شد.

به گزارش ندای استان،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با صدور حکمی مهندس حمید حبیبی‌نیا را به‌عنوان “سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر” منصوب کرد.