تماس هایی که با ۱۱۸ بوشهر برقرار شده است
تماس هایی که با ۱۱۸ بوشهر برقرار شده است

ندای استان: به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر ، مدیر مخابرات از پاسخگویی بیش از ۲ میلیون تماس های مشترکین در نه ماهه امسال توسط اپراتورهای مشغول بکار ۱۱۸ خبر داد.

    به گزارش ندای استان، علی مهرپویا اظهار داشت: با توجه به اینکه ۱۱۸ پرمخاطب ترین شماره ی سه رقمی از سوی مشترکین منطقه است، از تلاش های شبانه روزی پرسنل این حوزه در راستای پاسخگویی به مشترکین قدردانی کرد.

وی در ادامه نسبت به افزایش سرعت عمل، توانایی، مشتری مداری و فن بیان اپراتورهای پاسخگوی این سامانه تاکید کرد و ضمن تقدیر از تلاش های بی وقفه و خستگی ناپذیر نیروهای شاغل در مرکز پاسخگویی ۱۱۸ که مشغول ارائه خدمات به مشتریان و هم استانی ها می باشند بر اهمیت جایگاه پاسخگویی در حداقل زمان ممکن و جلب رضایت مشتریان تاکید نمود.

مهرپویا با اشاره به اینکه ارائه خدمات مخابراتی در سامانه ی ۱۱۸ به صورت شبانه روزی انجام می گردد ، تصریح کرد: ۲۷نفر اپراتوراعم کارکنان و کارگزاران پاسخگوی تماسهای شهروندان از سراسر استان هستند. سامانه ی پاسخگویی شماره تلفن ۱۱۸ در بوشهر به شکل مکانیزه انجام می شود و این شیوه ی پاسخگویی میزان گلایه و احیانا شکایت تماس گیرندگان با این شماره را به حداقل رسانده است و در راستای تکریم هم استانی ها ، تمامی مکالمات با این سامانه ضبط می گردد.