انتخاب سرپرستان شهرداری و هیات رئیسه شوراهای اسلامی شهرهای دشتی
انتخاب سرپرستان شهرداری و هیات رئیسه شوراهای اسلامی شهرهای دشتی

ندای استان:معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی استان بوشهر گفت: هیات رئیسه و سرپرست شهرداری چهار شهر این شهرستان انتخاب شدند.

به گزارش ندای استان،حیدر منصوری روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: باتوجه به شروع به کار شوراهای اسلامی شهرها در دوره جدید و بر اساس قانون  وآئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعضای جدید هیات رئیسه شورای اسلامی و سرپرستان چهار شهر خورموج، کاکی ، شنبه و بادوله شهرستان انتخاب و معرفی شدند.

وی افزود: در شهر خورموج مرکز شهرستان دشتی عبدالمهدی نصیری به عنوان رئیس و قاسم هزیمتیان به عنوان نائب رییس شورای اسلامی شهر خورموج انتخاب شدند.

منصوری گفت: در شهر کاکی مرکز بخش کاکی سید علی اکبر فاطمی به عنوان رئیس و سید حسن حسینی به عنوان نائب رییس شورای اسلامی شهر کاکی معرفی شدند.

در شهر بادوله بخش کاکی نیز  اصغر شیخیانی به عنوان رئیس و مهدی عباسی نیز به عنوان نائب رییس شورای اسلامی شهر بادوله انتخاب شدند.

در شهر شنبه مرکز بخش شنبه و طسوج اکبر مشهور و مجتبی صابر آزاد  به ترتیب عنوان رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر شنبه برای یک سال انتخاب شدند.

منصوری ادامه داد: همچنین با انتخاب شورای اسلامی شهرها  احمد شیخیانی با چهار رای به عنوان سرپرست شهرداری خورموج؛ عبدالرسول رزمی با چهار رای سرپرست شهرداری بادوله و حسین اکبری نیز با چهار رای سرپرست شهرداری شنبه انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون شوراهای اسلامی شهرها به مدت سه ماه فرصت دارند شهرداران شهرهای خود را انتخاب و معرفی کنند.