کشف ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های بوشهر
کشف ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های بوشهر

ندای استان:فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف بیش از توقیف چهار فروند شناور با کشف بیش از ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های استان بوشهر خبر داد.

به گزارش ندای استان،سرهنگ ستاد یداله شرفی فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی با پایش مرز‌های آبی با استفاده از امکانات الکترونیکی و اپتیکی ۴ فروند شناور شامل لندیگراف، یدک کش و لنج باری حامل سوخت قاچاق توقیف گردید.

وی تصریح کرد: مرزبانان موفق شدند مقدار ۳۱۲ هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق گازوئیل که قاچاقچیان قصد داشتند به سواحل حاشیه خلیج فارس حمل کنند کشف نمایند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش سوخت کشف شده ۹۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال برآورد شد و در همین رابطه ۹ نفر به مقامات قضایی معرفی گردیدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: در راستای تحقق شعار سال، مرزبانان با قاطعیت و نیز اقدامات هدفمند اطلاعاتی و عملیاتی با پدیده قاچاق برخورد قاطعانه خواهند نمود.