۸۰ درصد بوشهری‌ها در محل زندگی خود سطل بازیافت زباله ندارند
۸۰ درصد بوشهری‌ها در محل زندگی خود سطل بازیافت زباله ندارند

ندای استان: نتایج یک پژوهش در بوشهر نشان می‌دهد که ۸۰ درصد افراد در محل زندگی خود سطل بازیافت زباله نداشته‌اند و ۵۳ درصد نیز بیان کردند که خودروهای بازیافت به محل زندگی آنها مراجعه نمی‌کند.

به گزارش ندای استان،یک پژوهشگر بوشهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام پژوهشی با عنوان عوامل پیشگویی کننده رفتار بازیافت ساکنین شهر بوشهر اظهار داشت: در اروپا هر فرد روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم، در ایران هر فرد روزانه ۷۰۰ گرم و در استان بوشهر هر فرد ۶۰۰ گرم زباله تولید می‌کنند.

آزیتا نوروزی به اهمیت تفکیک زباله از مبدا اشاره کرد و ادامه داد: تفکیک زباله به دو صورت انجام می‌شود که شامل تفکیک از مبدا و تفکیک با دستگاه است که انجام این مهم نیازمند مشارکت و همراهی مردم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: در این پژوهش بررسی بر روی ۵۸۲ نفر افراد بالای ۱۸ که حداقل یک سال در بوشهر سکونت داشتند با مراجعه به درب منازل انجام شد که دیدگاه و نظر افراد در مورد چگونگی بازیافت انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم برای تفکیک زباله تابع شرایط متعددی از جمله عوامل فردی نظیر دیدگاه‌ها و نظرات و عوامل فرهنگی و اجتماعی نظیر شرایط تسهیل کننده یا بازدارنده انجام تفکیک زباله و عوامل اقتصادی است.

نوروزی گفت: در این مطالعه ۵۴ درصد از افراد از برنامه جمع‌آوری مواد بازیافتی اطلاع داشتند و ۸۰ درصد افراد در محل زندگی خود سطل بازیافت نداشتند و ۵۳ درصد از افراد نیز بیان کردند که خودروهای جمع‌آوری بازیافت به محل زندگی آنها مراجعه نمی‌کند.

وی با اشاره به دیگر نتایج این پژوهش خاطرنشان کرد: حدود ۵۷ درصد از افراد هیچ‌گونه بسته تشویقی برای بازیافت دریافت نکرده‌اند و ۴۷ درصد نیز طی یک سال سابقه انجام رفتار بازیافت داشتند در حالی که یک ماه بعد از آن فقط ۳۸ درصد تفکیک زباله انجام دادند.

این پژوهشگر ادامه داد: دیدگاه افراد نسبت به رفتار بازیافت مثبت بود و با وجود اینکه افراد توانایی و قصد انجام رفتار را داشتند ولی تسهیلات چندانی برای بازیافت وجود ندارد.

وی افزود: نتایج مطالعه بیانگر این موضوع است که مراجعه منظم خودروهای جمع‌آوری زباله، ارائه تسهیلات محیطی از جمله ارائه بسته‌های تشویقی و اطلاع یافتن شهروندان در مورد زمان مراجعه خودروهای جمع‌آوری کننده زباله تفکیکی می‌تواند منجر به انجام رفتار شود.

نوروزی بیان کرد: دوستان، بستگان و خانواده از طریق ایجاد هنجار، نقش الگو برای سایر اعضا را داشته و در ارتقا رفتار تأثیرگذار هستند و همچنین ایجاد تجربه مثبت متعاقب رفتار، در تداوم رفتار ضروری است.

Visited 1 times, 1 visit(s) today