پرستاران نمونه استانی و کشوری علوم پزشکی بوشهر تجلیل شدند+اسامی
پرستاران نمونه استانی و کشوری علوم پزشکی بوشهر تجلیل شدند+اسامی

ندای استان:با حضور رییس و هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، پرستاران نمونه استانی و کشوری دانشگاه تجلیل شدند.

به گزارش ندای استان،در آیینی با حضور دکتر حسن ملکی‌زاده رییس دانشگاه  و هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرستاران نمونه استانی و کشوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معرفی و از آنان تجلیل شد.

اسامی پرستاران نمونه استانی و کشوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به شرح زیر است:
مرضیه صبوری       بهیار نمونه کشوری بیمارستان امام حسین (ع) اهرم
فاطمه عوض زاده    سوپروایزر بالینی نمونه کشوری مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر
محمدرضا خلیفات   کارشناس بیهوشی نمونه کشوری بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان
مرجان ملاح          کارشناس پرستاری نمونه کشوری بیمارستان بقیه‌الله الاعظم دیلم
حسین حاجیانی     سوپروایزر بالینی نمونه کشوری بیمارستان زینبیه خورموج
لیلا خضری          سوپروایزر آموزشی نمونه کشوری از بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه
عباس فریدونی     سوپروایزر بالینی نمونه کشوری از بیمارستان شهید گنجی برازجان
رضا محمودی      سرپرستار نمونه کشوری از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر
فاطمه کارآمد    کارشناس پرستاری نمونه کشوری شرکت آوا سلامت از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر
آذر غریبی        کارشناس پرستاری نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر و شهرستان‌های تابعه
زهرا شعرا         سرپرستار نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر و شهرستان‌های تابعه
پریا نیکنام       سرپرستار نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر و شهرستان‌های تابعه
فرشاد یعقوبی راد   کاردان فوریت‌های پزشکی نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر و شهرستان‌های تابعه
آمنه کشاورز       کارشناس پرستاری نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر و شهرستان‌های تابعه
لیلی زاهد        کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
فهیمه بحرینی    کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
الهام زمانی          کارشناس اتاق عمل نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
زهرا خسروی     کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
فاطمه کرمی      بهیار نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
علیرضا محبی فرد     کارشناس بیهوشی نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
آزاده بهزادی آزاد         کارشناس پرستاری نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری دشتستان
محدثه باقر پور           کارشناس پرستاری نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری دشتستان
نصرالله محمدی سربست    رییس هیات مدیره هیات مدیره نظام پرستاری دشتستان
عاطفه درویشی     کارشناس اتاق عمل  نمونه استانی از  بیمارستان امام حسین (ع) اهرم
مریم دهقانی  کارشناس بیهوشی نمونه استانی  از مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر
فرشید شریفی  کارشناس پرستاری نمونه استانی از مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر
کبری فاریابی  کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان
طاهره فرهادی کشکولی  کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان
مریم کرمی   کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان
رامین جهرمیان   کارشناس پرستاری نمونه استانی  از هیات مدیره نظام پرستاری کنگان عسلویه جم و دیر  
احمد عباسی   کارشناس اتاق عمل  نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری کنگان عسلویه جم و دیر  
زلیخا ابراهیمی کارشناس پرستاری هماهنگ‌کننده اعضا پیوندی نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان
زهرا جعفر زاده بهیار نمونه استانی از بیمارستان امام هادی(ع) دیر
ایوب یوسفی کاردان اتاق عمل نمونه استانی از بیمارستان امام هادی(ع) دیر
صدیقه مرادی کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه
نسرین حسینی کارشناس پرستاری نمونه استانی  از بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه
زهرا کاید نظامی بهیار نمونه استانی از بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه
سحر افتخاری کارشناس  پرستاری نمونه استانی از بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه
پریسا شریعتی دانشجوی کارشناسی پرستاری نمونه استانی از دانشکده پرستاری و مامایی
شهربانو رضایی دانشجوی کارشناسی  ارشد پرستاری نمونه استانی از دانشکده پرستاری و مامایی
منیژه تنگستانی کارشناس پرستاری نمونه استانی  از هیات مدیره نظام پرستاری گناوه و دیلم  
اشکان لیراوی کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان بقیه‌الله الاعظم دیلم
زهرا ترناس کارشناس پرستاری نمونه استانی  از هیات مدیره نظام پرستاری گناوه و دیلم  
رقیه نصیری خورموجی کاردان اتاق عمل نمونه استانی از بیمارستان زینبیه خورموج
فاطمه روایی سوپروایزر نمونه استانی از بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر
سیمین کوسه کمک بهیار نمونه استانی از بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر
ام‌البنین جاگرانی بهیار نمونه استانی از بیمارستان زینبیه خورموج