پدر بوشهری به بیماران نیازمند پیوند عضو حیات دوباره بخشید
پدر بوشهری به بیماران نیازمند پیوند عضو حیات دوباره بخشید

ندای استان:علیرضا باقری گفت: با رضایت خانواده نوع‌دوست و ایثارگر این پدر ۶۲ ساله اعضای عزیزشان نجات‌بخش بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش ندای استان،مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اعضای پیکر حیدر خلیلی پدر ۶۲ ساله مرگ مغزی اهل بوالخیر از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان استان بوشهر به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

علیرضا باقری اظهار داشت: با رضایت خانواده نوع‌دوست و ایثارگر این پدر ۶۲ ساله اعضای عزیزشان نجات‌بخش بیمار نیازمند به عضو شد.
وی تصریح کرد: این پدر مهربان که به دنبال سکته مغزی در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر بستری بود، به دلیل خونریزی شدید دچار مرگ مغزی شد و با تأیید تیم فراهم آوری اعضای پیوندی و پزشکان تأییدکننده دانشگاه و رضایت خانواده مهربان و نوع‌دوستش اهدا عضو شد.
باقری اضافه کرد: به دنبال رضایت خانواده این پدر مهربان، ارگان کبد و هر دو کلیه این جان‌بخش جهت پیوند به نیازمندان به عضو توسط دکتر ملک جراح اعزامی از بیمارستان ابو علی سینا  و با حضور دکتر رضایی متخصص بیهوشی و دکتر حسام الدین جراح عمومی بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر برداشت و به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.
مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این هفتمین اهدای عضو سال جاری در استان بوشهر و ۱۰۱ اهدا عضو استان بوشهر در کل است.