۵۰ بنای غیر مجاز در تنگستان قلع و قمع شد
۵۰ بنای غیر مجاز در تنگستان قلع و قمع شد

ندای استان:رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: ۵۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز به میزان ۲۵۰ هزار مترمربع واقع در بخش مرکزی شهرستان تنگستان (روستای چاه پیر) قلع و قمع شد.

به گزارش ندای استان،روابط عمومی دادگستری استان بوشهر روز سه شنبه به نقل از علی جمادی افزود: ارزش زمین‌های این ساخت و سازهای غیر مجاز قلع و قمع شده ۲۵۰ میلیارد ریال است.

وی اظهار کرد: با حضور مسئولان قضایی دادگستری شهرستان تنگستان و دستگاه‌های متولی، ساخت و سازهای غیر مجاز قلع و قمع  و به صورت ۱۰۰در صد به وضع سابق اعاده شد.
جمادی ادامه داد: این اقدامات در راستای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز و اجرای احکام تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، برخورد با متخلفان و سودجویان و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته است.

وی بر حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد و گفت: هرگونه ساخت وساز غیرمجاز علاوه براینکه قلع وقمع بنا را درپیش دارد، جرم محسوب شده و قابل تعقیب و پیگیری است.