بازگشت آسایش و رفاهی به شورای شهر بوشهر
بازگشت آسایش و رفاهی به شورای شهر بوشهر

ندای استان:رفاهی و آسایش در بین ۸۰ نفر منتخب شوراهای شهر در سطح کشور بودند که در پی اصرار هیات مرکزی نظارت انتخابات شوراها کنار زده شدند.

به گزارش ندای استان، صبح امروز مراسم تحلیف دو عضو شورای اسلامی شهر بوشهر، مهرزاد آسایش و حیدر رفاهی با حضور اعضای شورای اسلامی این شهر در فرمانداری بوشهر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، محسن پورحیدر و پروین خوشبخت که به عنوان اعضای علی البدل جایگزینِ رفاهی و آسایش شده بودند، کرسی خود را به اعضای اصلی واگذار کردند.

به گزارش فارس، رفاهی و آسایش در بین ۸۰ نفر منتخب شوراهای شهر در سطح کشور بودند که در پی اصرار هیات مرکزی نظارت انتخابات شوراها که از جمعی از نمایندگان مجلس تشکیل شده است کنار زده شدند.

بر این اساس شورای اسامی شهر بوشهر همچون دیگر شوراهای شهری که منتخبان شان با این مشکل مواجه شدند کار خود را با اعضای علی البدل پیش برد که در پی آن حسن پورحیدر و پروین خوشبخت به ساختمان امیریه بوشهر راه یافتند اما با شکایت منتخبان در سطح کشور، دیوان عدالت اداری  چندی پیش تصمیم هیات مرکزی نظارت را به صورت موقت ابطال کرد و این افراد وارد شورای شهر شدند.