دومین عضو شورای شهر بوشهر هم بازداشت شد
دومین عضو شورای شهر بوشهر هم بازداشت شد

ندای استان:دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر از دستگیری دومین عضو شورای شهر بوشهر خبر داد.

به گزارش ندای استان،علی حسن پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر بیان کرد: دومین عضو شورای شهر بوشهر امروز (۲۵ شهریور) حسب دستور قضایی توسط اداره کل اطلاعات استان بوشهر دستگیر شد.

او عنوان کرد: رسیدگی به اتهام او و سایر افراد دستگیر شده قبلی در شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر در حال رسیدگی است.

دو روز پیش یعنی یکشنبه ۲۳ شهریور نیز رئیس شورای شهر بوشهر دستگیر شده بود.

مرداد امسال هم در تداوم رسیدگی به پرونده سوء استفاده مالی در شهرداری بوشهر پنج نفر دیگر از کارکنان شهرداری و افراد مرتبط به اتهام اختلاس و ارتشاء دستگیر شده بودند و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطلاعات استان قرار گرفتند.

در دی سال ۹۸ هم هشت نفر دیگر از کارمندان شهرداری بوشهر به اتهام اختلاس و تخلف های مالی دستگیر شده بودند.

پرونده مربوط به این تخلف ها در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای بوشهر در حال رسیدگی است.