سهم ۶.۵ درصدی استان بوشهر از اقتصاد کشور
سهم ۶.۵ درصدی استان بوشهر از اقتصاد کشور

ندای استان:رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: براساس برآوردهای انجام شده در سال ۱۴۰۰ این استان سهم ۶.۵ درصدی از اقتصاد کشور را داشته است.

به گزارش ندای استان،محسن پاپری زارعی روز سه‌شنبه ۱۹ مهر با بیان اینکه سهم استان بوشهر از اقتصاد کشور ۶.۵ درصد است، اظهار کرد: بر اساس ظرفیت‌های استان سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ها در حوزه‌های خدمات و کشاورزی برای بهبود سهم این بخش در اقتصاد استان تغییر خواهد کرد.

وی تصریح کرد:  سهم کشاورزی از اقتصاد ۲درصد، سهم خدمات از اقتصاد استان ۱۰ درصد و سهم صنعت و معدن از اقتصاد استان ۸۸ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر عنوان کرد: با سیاست گذاری‌های انجام شده و برنامه‌های پیش رو بر اساس ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه‌های خدمات و کشاورزی، پیش بینی می‌شود سهم این بخش‌ها در اقتصاد استان بوشهر افزایش یابد.