۷ شهرستان استان بوشهر در وضعیت آبی کرونایی
۷ شهرستان استان بوشهر در وضعیت آبی کرونایی

ندای استان:رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بر اساس آخرین رنگ‌بندی کرونا شهرستان‌های بوشهر، گناوه، جم، دشتستان، دشتی، عسلویه و کنگان در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفتند.

به گزارش ندای استان،دکتر حسن ملکی‌زاده بیان کرد: بر اساس جدیدترین رنگ‌بندی کرونا، استان بوشهر دارای هفت شهرستان در وضعیت آبی و سه شهرستان در وضعیت زرد کرونایی است.

او افزود: بر اساس آخرین رنگ‌بندی کرونا شهرستان‌های بوشهر، گناوه، جم، دشتستان، دشتی، عسلویه و کنگان در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفتند. شهرستان‌های دیلم، دیر و تنگستان هم در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

ملکی زاده گفت: بر اساس جدیدترین رنگ‌بندی کرونا، شهرستان گناوه از وضعیت زرد کرونایی به آبی کرونایی تغییر یافت و همچنین شهرستان تنگستان از وضعیت آبی کرونایی به زرد کرونایی تغییر پیدا کرد.