انتصاب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر
انتصاب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر

ندای استان: نخستین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در دولت سیزدهم منصوب شد.

به گزارش ندای استان،با صدور حکمی از سوی میر کاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، محسن پاپری به سمت نخستین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در دولت سیزدهم منصوب شد.

معاون مرکز توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیرکل مالی و اداری سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی کشور،مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،معاون هماهنگی امور برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر،مدیر اداری و مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سوابق اجرایی وی است.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محسن پاپری زارعی

با توجه به تعهد و سوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر منصوب می‌شوید.

*امید است با اتکا به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری و انقلابی گری و مردم داری، پاکدستی و فساد ستیزی،قانون مداری و مفاد عهدنامه مدیران در دولت مردمی با اتخاذ تدابیر مناسب در حل مشکلات استان کوشا باشید