اشتغال۳۳۵۰ نفر نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی استان
اشتغال۳۳۵۰ نفر نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی استان

ندای استان:علی درویشی گفت: در اجرای قوانین و مقررات مصوب در نظام اداری نیروهای قراردادی می توانند عهده دار پست های مدیریتی اعم از مدیریت پایه و میانی در دستگاه اجرایی شوند

به گزارش ندای استان، علی درویشی رئیس سازمان اعلام نمود با توجه به آمار دریافتی از ۶۲ دستگاه اجرایی استان تعداد ۳۳۵۰ نفر نیروی دارای قرارداد مدت معین در دستگاه های اجرایی مشغول به خدمت بوده که حدود ۱۰ درصد کل کارکنان دستگاه های اجرایی استان  که ۳۲۷۳۳ نفر می باشند را شامل می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به بارگذاری اطلاعات نیروهای خود در سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) اقدام نموده و در طول سال نسبت به ثبت و به روزرسانی احکام جدید اقدام نمایند.

آقای درویشی افزود: در اجرای قوانین و مقررات مصوب در نظام اداری نیروهای قراردادی می توانند عهده دار پست های مدیریتی اعم از مدیریت پایه و میانی در دستگاه اجرایی شوند، در همین راستا واحدهای استانی می توانند نسبت به معرفی افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریتی به کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران اقدام نمایند.

علی درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین افزود: با توجه به استسفاریه مجلس شورای اسلامی و بند «و » ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هم اکنون این امکان فراهم شده است نیروهای قراردادی مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از تکمیل مراحل قانونی از جمله گزینش و نیز رعایت شرایط احراز و ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران به رسمی قطعی تغییر وضعیت یابند. با توجه به آمار دریافتی از دستگاه های دارای اعتبارات هزینه ای استانی اطلاعات ۱۱۷ نفر از مشمولان استفاده از این ماده قانونی جهت ثبت در سامانه کارمند ایران توسط دستگاه های اجرایی استان در حال پردازش است.

رئیس سازمان  در پایان افزودند در حال حاضر سایر دارندگان رابطه استخدامی قرارداد مدت معین در صورت شرکت  و پذیرش در آزمون های استخدامی فراگیر که سالانه بر اساس مجوزهای صادره توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد امکان تبدیل وضعیت استخدامی را  خواهند داشت.