رئیس ستاد جلیلی در بوشهر معرفی شد
رئیس ستاد جلیلی در بوشهر معرفی شد

ندای استان:محسن منصوری رئیس ستاد مرکزی انتخابات سعید جلیلی در حکمی روح الله اسماعیلی را به عنوان «مسئول هماهنگی ستادهای مردمی جلیلی در استان بوشهر» منصوب کرد.

Visited 167 times, 1 visit(s) today