آغاز بکار آزمایشگاه بیمارستان مهر برازجان بعنوان مرجع آزمایشگاهی شمال استان
آغاز بکار آزمایشگاه بیمارستان مهر برازجان بعنوان مرجع آزمایشگاهی شمال استان

ندای استان:در راستای تجمیع منابع و ایجاد شبکه های آزمایشگاهی مراکز درمانی تامین اجتماعی استان بوشهر دومین مرکز مرجع آزمایشگاهی به بهره برداری رسید.

به گزارش ندای استان،در آئینی با حضور ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی،بخش هورمون آزمایشگاه بیمارستان مهر راه اندازی و آزمایشگاه این بیمارستان بعنوان مرجع آزمایشگاهی شمال استان مورد بهره برداری قرار گرفت.
دکتر حسن اسماعیلی مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر در این آئین با اشاره به طرح تجمیع آزمایشگاه های ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور گفت: یکی از اهداف اجرای این طرح کنترل هزینه ها و استفاده بهینه از منابع، تجهیزات و نیروی انسانی می باشد.
دکتر اسماعیلی گفت:در این طرح آزمایشاتی که در سایر آزمایشگاههای مراکز درمانی تامین اجتماعی استان قابلیت انجام ندارد در آزمایشگاه مرجع انجام می گردد.
دکتر اسماعیلی یکی از اهداف اجرای این طرح را کاهش میزان پرداخت از جیب مردم عنوان کرد و گفت:یکی از راهبردهای اصلی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی تسهیل خدمت دهی به بیمه شدگان و کم کردن بار هزینه های درمانی است و با اجرای این طرح هزینه های انجام خدمات آزمایشگاهی کاهش یافته و دسترسی به این خدمات آسان تر خواهد شد.
وی افزود:همچنین در این طرح علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، نمونه گیری و نتایج آزمایش با دقت، سرعت و کیفیت بیشتری انجام شده و ماحصل آن، افزایش رضایتمندی بیماران است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت:پیش از این آزمایشگاه بیمارستان سلمان فارسی بعنوان مرجع آزمایشگاهی مرکز استان مورد بهره برداری قرار گرفته بود و در ادامه و بزودی نیز آزمایشگاه بیمارستان حضرت نبی اکرم(ص)عسلویه بعنوان مرجع آزمایشگاهی جنوب استان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.