بهره برداری دو طرح تامین و انتقال برق و انرژی در بوشهر
بهره برداری دو طرح تامین و انتقال برق و انرژی در بوشهر

ندای استان:دو طرح تامین و انتقال برق و انرژی در استان بوشهر با سرمایه‌گذاری ۲۶۰ میلیارد ریال روز امروز در ارتباط زنده تصویری به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ندای استان، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر گفت: این طرح‌ها در ادامه پویش هفته چهل و سوم الف – ب- ایران در قالب ۲۲ طرح وزارت نیرو در حوزه آب و برق به بهره‌برداری رسید.

غلامرضا نصیری افزود: در قالب این پویش خط ۶۶ کیلوولت توسعه پست ۲۳۰ کیلوولت بوشهر دو با سرمایه گذاری ۲۳۰ میلیارد ریال راه اندازی شد. اجرای این طرح از سال ۹۸ شروع شده است.

وی گفت: هدف از راه‌اندازی این طرح تقویت شبکه ۶۶ کیلوولت شهربوشهر و امکان تغذیه پست ۶۶ کیلوولت نیایش درآینده و تامین برق طرح مسکن مهرو متقاضیان جدید در شهربوشهر است.

نصیری افزود: طرح دیگر کلیدخانه ۲۰ کیلوولت توسعه کلیدخانه پست رودحله است که با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح پاسخگویی به متقاضیان برق کشاورزی ، شیلات و روستایی درحال حاضر و در آینده در استان است.

نصیری افزود: پویش هر هفته الف – ب- ایران به ابتکار وزارت نیرو آغاز شد و همچنان ادامه دارد؛ این طرح ارزشمند با محوریت هرهفته الف – ب-ایران “ساخت و ساز ها” و “ساز و کارها” به اجرا در آمد و ثمرات ارزشمندی برای استان فارس و جنوب کشور داشته است.