کودکان بی‌سواد بیشتر در معرض آزار قرار می‌گیرند
کودکان بی‌سواد بیشتر در معرض آزار قرار می‌گیرند

ندای استان:مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت: دختران و پسران بی‌سواد یا با تحصیلات ابتدایی بیش از افراد هم سن و سال خود مورد کودک آزاری قرار می‌گیرند.

به گزارش ندای استان،حسین اسدی راد روز سه‌شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد درصد بالایی از کودکان که بیشترین آزارها را تحمل کرده اند در سن یک تا ۱۵ سال قرار دارند و دراین گروه‌ها دختران از پسرها آزار بیشتری دیده اند.

وی ادامه داد: بر این اساس بیشترین آزارهای انجام شده به کودکان از طرف پدر، مادر و پس از آن از سوی ناپدری و نامادری اعمال شده است.

اسدی راد اضافه کرد: درصد بالایی از آزارگرها بی‌سواد و یا دارای تحصیلات پایین و از نظر وضعیت اشتغال نیز بیشتر بیکار و فاقد شغل هستند وهمین عوامل باعث شده این خانواده ها از نظر اجتماعی نیز در مقابل آسیب‌هایی همچون اعتیاد و فقر آسیب پذیرتر باشند.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر عنوان کرد: بیکاری، فقر، اعتیاد، سواد اندک والدین، سرپرستان و کودکان از جمله عوامل مهم در شروع و استمرار کودک آزاری به شمار می‌رود.

وی گفت: درصد بالایی از کودکان مورد آزار قرار گرفته به عنوان نخستین واکنش پس از آزار با بهزیستی تماس برقرار کرده اند و در زمینه خدمات اورژانس اجتماعی تماس با خط ۱۲۳ برای کودکان بسیار آسانتر بوده است که در رده های بعدی قرار دارد.

اسدی راد افزود: بیشترین درصد از کودک آزاری‌ها که به نوعی منجر به مداخله همکاران اورژانس اجتماعی شده است که با انجام مصاحبه، مشاوره تخصصی حل مشکل در مرکز، بازگشت به خانواده، ارجاع به مراکز شبه خانواده و سایر مراکز حمایتی امور اجتماعی به نتیجه و سامان رسیده اند.

وی تاکید کرد: در کنار آسیب‌های وارد شده غفلت، مسامحه و آسیب‌های عاطفی – روانی و جسمی از شایع‌ترین انواع کودک آزاری به شمار می‌رود.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر تاکید کرد: با مشارکت همگانی و موثر سیستم‌های دولتی و غیر دولتی و خانواده‌ها و کودکان، افزایش آگاهی می‌تواند در زمینه کاهش کودک آزاری اثرگذار باشد.

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک و در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را در تاریخ ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) تصویب کرد و این روز را روز جهانی کودک و مبارزه با کودک آزاری نام نهاد.