دانش آموز بوشهری بعنوان فرمانده برتر انتخاب شد
دانش آموز بوشهری بعنوان فرمانده برتر انتخاب شد

ندای استان:دانش آموز بوشهری ، فرمانده واحده پیشگام برتر دوازدهمین جشنواره‌ی مالک اشتر سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر شد.

به گزارش ندای استان، در دوازدهمین جشنواره‌ی مالک اشتر و اسوه سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، دختر دانش آموز بوشهری بعنوان فرمانده واحده پیشگام برتر انتخاب شد.

یاسمن پورمحمدی دانش آموز دهه هشتادی فرمانده واحد مقاومت بسیج دانش آموزی مدرسه‌ی مرضیه‌ روستای چاهکوتاه از شهرستان بوشهر موفق به کسب عنوان فرمانده برتر واحده پیشگام  در سطح استان بوشهر شد.