استان بوشهر در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران صاحب کرسی شد
استان بوشهر در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران صاحب کرسی شد

ندای استان:برای اولین بار استان بوشهر در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران صاحب کرسی شد

به گزارش ندای استان به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر ، در راستای اجرای بند (۱) مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت مبنی بر تکمیل ترکیب اعضای هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، امید سامری رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر به عنوان عضو هفتم این هیات رئیسه، مشخص شد و استان بوشهر برای اولین بار در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران صاحب کرسی شد.