انتصاب مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان بوشهر
انتصاب مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان بوشهر

ندای استان: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی حکمی مدیرکل تعزیرات حوکمتی استان بوشهر را منصوب کرد.

به گزارش ندای استان،احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی حکمی «رضا سعیدی» را به عنوان مدیرکل و رئیس شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان بوشهر منصوب کرد.

سعیدی پیش از این مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان بوده،که جایگزین سید رضا جابری فرد دورکی شده است.