بوشهری ها کمتر رعایت می کنند/استفاده ۴۸ درصدی از ماسک در کشور
بوشهری ها کمتر رعایت می کنند/استفاده ۴۸ درصدی از ماسک در کشور

ندای استان:میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی استان‌های کشور طی یک هفته گذشته، ۴۸.۳۶ درصد بوده است

به گزارش ندای استان،طبق آخرین نقشه رنگ‌بندی کشور، اکنون ۲۶ شهرستان در وضعیت قرمز، ۸۷ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۲۲ شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۱۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. البته باوجود کاهش شهرستان‌های قرمز نسبت به هفته‌های گذشته، شرایط رعایت پروتکل‌های بهداشتی چندان خوب نیست و میانگین رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور تا ۲۶ آبان ماه، ۴۷.۴۳ درصد است؛ آماری که قطعا برای پیشگیری از شیوع مجدد کرونا در پهنه کشور، مناسب نیست و می‌تواند منجر به شدت یافتن بیماری شود.

بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۶ آبان ماه، ۴۷.۴۳ درصد است.

روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی را از ۱۹ تا ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

استفاده ۴۸ درصدی از ماسک در کشور / پلمپ ۱۱۳۰ واحد متخلف طی یک هفته

کمترین و بیشترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی

همچنین وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی به تفکیک استان‌های کشور از تاریخ ۱۹ تا ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ در نقشه زیر قابل مشاهده است و همانطور که می‌بینید بالاترین میزان رعایت پروتکل‌ها در استان همدان و آذربایجان غربی و خراسان شمالی با میزان رعایت ۵۰ تا ۶۱ درصدی بوده است. کمترین میزان رعایت پروتکل‌ها در ۱۰ استان‌ کشور و بین ۴۱ تا ۴۳ درصدی بوده است.

در عین حال بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۹ تا ۲۶ آبان ماه ۴۷.۴۳ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی را با ۶۱.۴۳ درصد در آذربایجان غربی و کمترین میزان آن را با ۴۰.۶۵ درصد در بوشهر مشاهده می‌کنیم.

استفاده ۴۸ درصدی از ماسک در کشور / پلمپ ۱۱۳۰ واحد متخلف طی یک هفته

میانگین میزان رعایت بهداشت فردی مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۶ آبان‌ماه، ۵۲.۴۲ درصد بوده است. در این شاخص نیز بیشترین میزان رعایت مربوط به استان خراسان شمالی با ۸۱.۳۷  درصد رعایت است و کمترین میزان رعایت هم مربوط به استان بوشهر با ۴۲.۵۱ درصد است.

استفاده ۴۸ درصدی از ماسک در کشور / پلمپ ۱۱۳۰ واحد متخلف طی یک هفته

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۹ تا ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰، ۵۰.۶۶ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت در این شاخص مربوط به استان خراسان شمالی با ۸۰.۷۵ درصد بوده و کمترین میزان رعایت نیز مربوط به استان هرمزگان با ۴۲.۲۹ درصد رعایت بوده است.

استفاده ۴۸ درصدی از ماسک در کشور / پلمپ ۱۱۳۰ واحد متخلف طی یک هفته

میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی استان‌های کشور نیز در هفته‌ای که گذشت، ۴۸.۳۶ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی با ۸۰.۷۰ درصد مربوط به استان هرمزگان و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به استان کرمان ۴۱.۶۶ درصد است.

استفاده ۴۸ درصدی از ماسک در کشور / پلمپ ۱۱۳۰ واحد متخلف طی یک هفته

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۹ تا ۲۶ آبان ماه، ۴۷.۴۳ درصد بوده است که استان خراسان شمالی با ۷۱.۹۳ درصد بیشترین میزان رعایت و بوشهر با ۴۰.۶۵ درصد کمترین میزان رعایت را داشته‌اند.

استفاده ۴۸ درصدی از ماسک در کشور / پلمپ ۱۱۳۰ واحد متخلف طی یک هفته