کشف۲۰۰۰ ماینر در استان
کشف۲۰۰۰ ماینر در استان

ندای استان:حشمتی گفت: شرکت توانیر در یک رویکرد تشویقی برای آنهایی که افراد استفاده کننده از ماینرهای غیرمجاز را گزارش کنند تا سقف ۲۰ میلیون تومان پاداش تعیین کرده است.

به گزارش ندای استان،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرگفت: با کشف ۷۰۰ ماینر جدید شمار ماینرهای غیرمجاز کشف شده در این استان به ۲ هزار دستگاه رسید.

غلامرضا حشمتی روز جمعه درگفت و گو با ایرنا افزود: طرح جمع آوری ماینرهای غیرمجاز از نیمه دوم سال گذشته با هدف پایداری بیشتر برق مشترکان آغاز شده و همچنان با جدیت ادامه می‌یابد.

وی بیان کرد: در روزهایی که صنعت برق به دلیل گرمای هوا و همچنین کاهش تولید برای تامین برق مشترکان شرایط نامناسبی را تجربه می‌کند جمع آوری ماینرها کمکی برای تامین برق پایدار مشترکان است.

حشمتی ادامه داد: شرکت توانیر در یک رویکرد تشویقی برای آنهایی که افراد استفاده کننده از ماینرهای غیرمجاز را گزارش کنند تا سقف ۲۰ میلیون تومان پاداش تعیین کرده است.

وی با اشاره به اینکه گزارش کردن افراد استفاده کننده از ماینر غیرمجاز خدمتی در راستای تامین برق پایدار است، عنوان کرد: افرادی که نسبت به معرفی استفاده کنندگان از ماینرهای غیرمجاز اقدام کنند اسامی و هویت آنها محفوظ می‌ماند و جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اظهار داشت: همگام با طرح جمع آوری ماینرهای غیرمجاز طرح شناسایی انشعاب های غیرمجاز نیز اجرایی شده تا از این طریق زمینه تامین برق پایدار برای مشترکان خانگی فراهم شود.

وی ادامه داد: استان بوشهر با همکاری  بخش صنعت و همچنین صرفه‌جویی مطلوب مشترکان خانگی طی چند روز گذشته را بدون خاموشی سپری کرده  است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: از دیگر رویکردهای مهم اعمال شده برای جلوگیری از خاموشی‌ها تغییر و کاهش ساعت کار ادارات در روزهای اوج گرما بود.