۲ رشته به رشته‌های تحصیلی دانشگاه فنی وحرفه‌ای بوشهر افزوده شد
۲ رشته به رشته‌های تحصیلی دانشگاه فنی وحرفه‌ای بوشهر افزوده شد

ندای استان:دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تاسیس دو رشته برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ در دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان بوشهر موافقت کرد.

به گزارش ندای استان،رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر از مهر ۱۴۰۰ در ۲ رشته جدید متناسب با بازار کار در مقطع کاردانی ناپیوسته دانشجو جذب می‌کند.

دکتر اکبر منصوری نسب افزود: این رشته‌ها شامل شبکه‌های کامپیوتری برای آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران بوشهر و شیمی آرایشی و بهداشتی برای آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بوشهر است که مجوز راه‌اندازی آن‌ها را دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر کرده است.

او بیان کرد: با اضافه شدن این دو رشته، تعداد رشته‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر به ۳۴ رشته رسید.