۷ شهرستان بوشهر نارنجی و ۳ شهرستان زرد هستند
۷ شهرستان بوشهر نارنجی و ۳ شهرستان زرد هستند

ندای استان:هفت شهرستان از ۱۰ شهرستان استان بوشهر در شرایط نارنجی و سه شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

به گزارش ندای استان، طبق آخرین رنگ بندی که امروز در نرم افزار ماسک متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده است، ۱۰ شهرستان استان بوشهر هفت شهرستان از امروز در شرایط نارنجی و سه شهرستان در وضعیت زرد کرونایی هستند.

بر این اساس، شهرستان‌های دیلم، دیر و جم در شرایط زرد و شهرستان‌های بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتی، عسلویه، کنگان و گناوه در وضعیت نارنجی قرار دارند.

هفته گذشته شهرستان‌های بوشهر، گناوه، دیلم، تنگستان، جم، کنگان، دشتستان و دشتی، در شرایط نارنجی و دیر و عسلویه در وضعیت زرد بودند.

بنابراین اکنون جم و دیلم از وضعیت نارنجی به زرد تغییر یافته‌اند اما عسلویه از شرایط زرد به نارنجی درآمده است.

در مجموع تعداد شهرستان‌های زرد از دو به سه شهرستان افزایش یافته است.