فرمانداران جم و عسلویه جابجا شدند!
فرمانداران جم و عسلویه جابجا شدند!

ندای استان:با حضور معاون سیاسی استاندار بوشهر، هاشمی به عنوان فرماندار جدید جم و احمدپور به عنوان فرماندار جدید عسلویه معرفی شدند.

به گزارش ندای استان، با حضور معاون سیاسی استاندار بوشهر، سید علی هاشمی به عنوان فرماندار جدید جم و سید محمد احمدپور به عنوان فرماندار جدید عسلویه معرفی شدند.

سید علی هاشمی اهل بردخون شهرستان دیر است که در دولت سیزدهم به عنوان فرماندار عسلویه منصوب شد. او در دولت روحانی مدیرکل کتابخانه های استان و در دولت احمدی نژاد فرماندار دشتی بود.

سید محمد احمدپور، فرماندار جدید عسلویه نیز در دولت رییسی فرماندار زادگاهش “جم” شد.
در سوابق وی بخشداری کاکی و مرکزی جم در دولت احمدی نژاد، شهردار عسلویه و انارستان در دولت روحانی و فرمانداری جم به چشم می خورد.
گویا رویکرد جدید وزارت کشور، انتصاب فرماندارانی غیربومی در شهرستان هاست که در بوشهر با جابجایی در عسلویه و جم رقم خورده و گویا این روند ادامه دارد.

Visited 1 times, 1 visit(s) today