شهردار بوشهر رفتنی شد؟
شهردار بوشهر رفتنی شد؟

ندای استان:محمودی مدیرکل دفترشهری استانداری بوشهر در خصوص شائبه‌های مطرح شده پیرامون بازنشستگی شهردار بوشهر اظهار داشت: شهردار بوشهر قریب به ۳۰ سال خدمت خالص دارد که اگر سنوات دیگر مثل خدمت سربازی و … را نیز احتساب کنیم به سن بازنشستگی خواهد رسید.

به گزارش ندای استان،چندیست شایعه بازنشستگی حسین حیدری شهردار بوشهر در فضای مجازی مطرح و اعلام شده که ادامه فعالیت وی غیرقانونی است.

خبرنگار فارس به جهت شفاف سازی، این موضوع را از مدیرکل دفترشهری استانداری بوشهر پیگیری کرد.مجید محمودی مدیرکل دفترشهری استانداری بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در خصوص شائبه‌های مطرح شده پیرامون بازنشستگی شهردار بوشهر اظهار داشت: شهردار بوشهر قریب به ۳۰ سال خدمت خالص دارد که اگر سنوات دیگر مثل خدمت سربازی و … را نیز احتساب کنیم به سن بازنشستگی خواهد رسید.

وی ادامه داد: در همین زمینه طی نامه‌ای از وزارت کشور کسب تکلیف کرده‌ایم که شهردار بوشهر می‌تواند به ادامه‌ی خدمت خود بپردازد یا مشمول بازنشستگی می‌شود که در این صورت ادامه همکاری با وی امکان‌ پذیر نیست‌.