۱۰ حکم قضایی سبز در جم صادر شد
۱۰ حکم قضایی سبز در جم صادر شد

ندای استان:رییس اداره حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: ۱۰ حکم قضایی جرایم غیر محیط زیستی در قالب مجازات جایگزین حبس در قالب حکم سبز صادر شد.

به گزارش ندای استان،محمد تقی محمدی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: احکام یادشده پارسال با هماهنگی مرجع قضایی و در راستای فرهنگ سازی زیست محیطی و سیاست حبس زدایی قوه قضاییه توسط قضات خوش فکر صادر شد.

وی افزود: براساس احکام سبز صادره متخلفان با معرفی به این اداره در تهیه و تامین نهال و کاشت آن در حضور قضات، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، نهادهای عمومی و مسئول و کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان جم،اقدام کردند.

محمدی تصریح کرد: با پیگیری صدور احکام جایگزین حبس در اهداف زیست محیطی (آرای سبز) همچنین در راستای تنویر افکار عمومی به جهت بازدارندگی مجازات مندرج در احکام قضایی در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با تعامل این اداره با دستگاه قضا، احکام سبز برای متخلفان صادر شده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست استان بوشهر یادآور شد: جرایم مندرج در پرونده متخلفان در زمینه های مختلف غیرمحیط زیستی از قبیل درگیری های لفظی، قدرت نمایی با سلاح سرد و گرم، ضرب و شتم بود که برای متخلفان پرداخت یک میلیارد ریال هزینه تامین نهال و گودبرداریدر قالب رای سبز صادر شده است.