مرکز آمار: پایین ترین تورم بوشهر طی ۲ سال اخیر رقم خورد
مرکز آمار: پایین ترین تورم بوشهر طی ۲ سال اخیر رقم خورد

ندای استان:مرکز آمار در داده های جدید خود اعلام کرده نرخ تورم بهمن ماه خانوارهای استان منفی ۱٫۲ درصد بوده که این کاهش طی دو سال اخیر بی سابقه بوده است.

به گزارش ندای استان،مرکز آمار کشور گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در بهمن ماه را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ تورم سالانه کشور در پایان بهمن ماه به ۴۲٫۵ درصد رسیده و این نرخ برای استان بوشهر ۳۹٫۶ درصد بوده، یعنی ۳ درصد پایین تر از شاخص کشوری است.

همچنین نرخ تورم ماهانه برای کشور ۱٫۴ درصد و برای بوشهر ۴ دهم درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته) به ۳۵٫۸ درصد برای کشور و ۳۱٫۹ درصد برای بوشهر رسیده که این وضعیت، بیانگر پایین تر بودن نرخ تورم در استان در مقایسه با متوسط کشور است.

از سویی نرخ تورم سالانه مواد غذایی در استان به ۴۴ درصد و برای کشور ۴۵ درصد بوده که براین اساس، تورم مواد غذایی استان پایین تر از متوسط کشور برآورد شده است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (بهمن سالجاری نسبت به همین ماه در سال قبل) نیز در مواد غذایی وضعیت بهتری داشته و برای استان به ۳۱ درصد و برای متوسط کشور هم به همین عدد رسیده است.

تورم غیرخوراکی ها نیز در استان بوشهر پایین تر از متوسط کشوری اعلام شده، طوری که در هر دو شاهص تورم سالانه و نقطه به نقطه ۵ درصد پایین تر از متوسط کشوری بوده است.