معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب شد

ندای استان:رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با صدور حکمی دکتر نادر شکیب آزاد را به‌عنوان معاون درمان دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش ندای استان،رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با صدور حکمی دکتر نادر شکیب آزاد عضو محترم هیأت علمی دانشگاه – فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان را به‌عنوان معاون درمان دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش ندای استان،پیش از این یزدان شناس این سمت را عهده دار بود